Kelime-Cümle Tezadında Şifreler

-//-

 

 

 

 

 

I
Kelime, (bir) cümledir. 

II
Cümle, (bir) kelimedir.  

III
Yaşam, çift heceli bir kelimedir.

IV
Cümle, çok kelimeli bir yaşamdır.

V
Lezzet, kelimeyle cümle arasındaki canlı yazar emeğidir. 

VI
Kelimelerin dili yoktur; onlar cümleye girdikleri 
      için bir başkasına yabancı (dil) olurlar.

VII
Cümle, kelimelerden ibaret bir oyun ama kelime, 
       cümleye ait bir oyuncak değildir.

VIII
Müfrezelere yakalananlar cümlelerdir.

IX
Kelimelerin raf ömrü yoktur.

X
Cümlelerin raf ömrü vardır.

XI
Zorla kelime çatılmaz.

XII
Cümle, kurgudur; kelime doğum.

XIII
Kelime, cümlenin (ma)tematiğidir.

XIV
Kelime, cümlenin tümleyeni ama cümle, 
    kelimenin kapsayanı değildir.

XV
Cümle, esirdir.

XVI
Kelime, yalnızlık çoğulu; cümle, çoğul yalnızlığıdır.

XVII
Cümlenin kelimeden öte çatısı, 
     kelimenin cümleden öte esareti yoktur.

XVIII
Cümle, örgüt; kelime fikir ayrılığıdır.

XIX
Kelime, eşkıyadır.

XX
Cümle, devlettir.

XXI
Cümle, alemdir.

XXII
Kelime, cümle alemdir.

XXIII
Kelimelerin dili yoktur; 
      onlar cümleye girdikleri için bir 
      başkasına yabancı (dil) olurlar.

XXIV
Kelime, cümlenin olmadığı sulh halidir.

XXV
Kelime, kadındır.

XXVI
Erkek, cümle bile değildir.

XXVII
Kimse, bildiği kelimelerden derin ve kurabildiği 
    cümlelerden daha sığ bir aşk yaşayamaz! 

XXVIII
Kelimeler, ki kendi aralarında sonsuz anlam ilişkisine 
      muktedir olduklarından, metazori yıkılmazlar.

XXIX
Maşuku aşığa tav eden, kelimelerin zehridir.

XXX
Kelime, tanrısız bir cümledir.

XXXI
Cümle, kelimelerden müteşekkil bir tanrıdır.

XXXI
Dilin kemiğidir kelime.

XXXII
Kelimenin dövülmüş halidir cümle; kemiksizdir. 

XXXIII
Cümle, kelimenin bahanesidir.

XXXIV
Kelime, cümlenin hanesidir.

XXXV
Cümlenin ort(ası)dır kelime.

XXXVI
Kelime, çocuktur. 

XXXVII
Kelime, genleşir.

XXXVII a
[…] Manası, esası, ihtivası, bekası, yasası, tuğrası ve cefasıdır.
[…] Kemali, minvali, meali, evveli, temeli, düveli ve sefasıdır.

XXXVII b
Cümle, süner...


Hasan Sever
Zürih, 8-10 Ekim 2009