Resmi Tez için bakınız: Birinci Bölüm Yer, Başkorsanlık Gemisi’nin kabul odasıdır. Korsan Marcos, Gemi Komutanı ve köşede Vakanüvis […]